NHL

Game Log

1st Period

TimeTeamPlayerDetails
Period Start
00:12BostonDavid KrejciHit
00:18ChicagoJonathan ToewsHit
00:32ChicagoBrent SeabrookHit
00:50BostonZdeno CharaHit
01:19BostonBrad MarchandHit
01:24BostonJohnny BoychukSlap Shot
02:00BostonChris KellyHit
02:50ChicagoNick LeddySnap Shot
02:59BostonRich PeverleyHit
03:36BostonAndrew FerenceHit
03:57BostonMilan LucicSnap Shot
04:17ChicagoPatrick SharpHit
04:30BostonZdeno CharaHit
04:40BostonDennis SeidenbergSnap Shot
05:09ChicagoDave BollandHit
05:38BostonDaniel PailleHit
06:33ChicagoViktor StalbergHit
06:42ChicagoNiklas HjalmarssonHit
06:59ChicagoJonathan ToewsHit
07:12BostonChris KellyTip-In Shot
07:19BostonChris Kelly (Tyler Seguin, Daniel Paille)Goal
07:31ChicagoBryan BickellSlap Shot
07:52BostonDavid KrejciHit
08:09ChicagoBrent SeabrookHit
08:20ChicagoPatrick SharpSnap Shot
08:22BostonPatrice BergeronHit
08:59BostonJohnny BoychukHit
09:17ChicagoMichael FrolikSlap Shot
09:35ChicagoMichal RozsivalHit
09:54BostonCarl SoderbergHit
10:35BostonJohnny BoychukSlap Shot
10:40ChicagoJohnny OduyaHooking Penalty
10:51BostonDavid KrejciSlap Shot
10:53BostonNathan HortonWrist Shot
11:12BostonDavid KrejciSlap Shot
11:50BostonRich PeverleySnap Shot
12:09ChicagoBrent SeabrookHit
12:52BostonTyler SeguinSnap Shot
13:32BostonZdeno CharaHit
14:08ChicagoPatrick SharpWrist Shot
14:27ChicagoAndrew ShawHit
16:18ChicagoMichal RozsivalHit
17:09BostonDavid KrejciHit
17:16ChicagoPatrick KaneSnap Shot
17:27ChicagoMichal RozsivalHit
18:06BostonTyler SeguinHit
18:25ChicagoMichal RozsivalHi-Sticking Penalty
18:42BostonCarl SoderbergHit
19:55BostonRich PeverleySnap Shot
Period End

2nd Period

TimeTeamPlayerDetails
Period Start
00:21BostonNathan HortonHit
01:03ChicagoBrent SeabrookWrist Shot
01:31BostonAndrew FerenceHit
02:12BostonChris KellyHit
02:17BostonZdeno CharaHit
02:24BostonDaniel PailleTip-In Shot
02:24ChicagoAndrew ShawRoughing Penalty
02:43ChicagoMarcus KrugerSlap Shot
03:36BostonZdeno CharaHit
04:24ChicagoJonathan ToewsGoal
04:57BostonChris KellySnap Shot
05:12ChicagoBrent SeabrookTripping Penalty
06:26BostonBrad MarchandWrap-Around Shot
06:42BostonZdeno CharaSnap Shot
07:31ChicagoMichal RozsivalHit
07:35BostonJohnny BoychukWrist Shot
07:41BostonPatrice BergeronHit
08:12BostonChris KellyHit
08:40BostonDennis SeidenbergHit
08:57ChicagoDuncan KeithSlap Shot
09:15ChicagoViktor StalbergHit
10:24ChicagoDuncan KeithHit
10:40BostonAndrew FerenceHit
10:47ChicagoBryan BickellHit
11:11BostonChris KellyHit
11:53ChicagoMichal HandzusHit
12:11ChicagoMichal RozsivalWrist Shot
13:57ChicagoViktor StalbergBackhand Shot
13:57BostonTyler SeguinHooking Penalty
14:22ChicagoPatrick SharpSlap Shot
14:43BostonDennis SeidenbergHit
15:39BostonAndrew FerenceHit
15:47BostonChris KellyHit
16:01BostonDavid KrejciHit
17:15ChicagoBryan BickellHit
17:21BostonCarl SoderbergHit
17:45ChicagoPatrick SharpSlap Shot
18:00BostonCarl SoderbergWrist Shot
18:13BostonBrad MarchandHit
18:31ChicagoPatrick SharpHit
18:51BostonJohnny BoychukHit
19:09ChicagoDave BollandSnap Shot
Period End

3rd Period

TimeTeamPlayerDetails
Period Start
00:20ChicagoPatrick KaneSnap Shot
00:46ChicagoBrent SeabrookHit
01:52ChicagoDuncan KeithSlap Shot
02:39BostonJohnny BoychukSlap Shot
03:03ChicagoBryan BickellSnap Shot
03:25BostonMilan LucicHit
04:26ChicagoPatrick SharpHit
05:50ChicagoMichael FrolikHit
06:26ChicagoPatrick SharpWrist Shot
07:09ChicagoPatrick SharpSnap Shot
07:23ChicagoMichal RozsivalHit
07:40BostonDaniel PailleBackhand Shot
07:46BostonTorey KrugSlap Shot
09:35BostonShawn ThorntonHit
09:39ChicagoBrent SeabrookSnap Shot
09:45ChicagoViktor StalbergWrap-Around Shot
09:54BostonShawn ThorntonHit
11:55BostonAndrew FerenceSlap Shot
12:11BostonMilan Lucic (David Krejci)Goal
13:49ChicagoViktor StalbergSnap Shot
13:55ChicagoAndrew ShawWrap-Around Shot
13:56ChicagoAndrew ShawWrist Shot
14:09ChicagoPatrick SharpHit
14:21BostonChris KellyHi-Sticking Penalty
14:40BostonDennis SeidenbergSlap Shot
16:21ChicagoNick LeddySlap Shot
17:37ChicagoJohnny OduyaHit
18:21BostonDaniel PailleHit
18:36ChicagoPatrick KaneWrist Shot
18:44ChicagoBryan Bickell (Jonathan Toews, Duncan Keith)Goal
18:58ChicagoMichael FrolikSnap Shot
19:01ChicagoDave Bolland (Michael Frolik, Johnny Oduya)Goal
19:10ChicagoDave BollandSnap Shot
19:46ChicagoJonathan ToewsHit
19:50BostonDavid KrejciWrist Shot
Period End

© 2014 Sportsnetwork.com


© 2014
All rights reserved.
Bell Media Television