Galchenyuk apologizes to Coyotes, enters NHL/NHLPA player assistance program

Alex Galchenyuk Alex Galchenyuk - Getty Images