Canucks' Mikheyev (LBI) considered 'week-to-week' says Boudreau

Ilya Mikheyev Vancouver Canucks Ilya Mikheyev - The Canadian Press