Shapovalov, Fernandez in second-round action at Roland-Garros Wednesday on TSN

Denis Shapovalov Denis Shapovalov - The Canadian Press